http://www.xf200.com/lx/show.aspx?id=635&cid=79

女性化嗓音技巧                                                         [日期:2005-09-23]

  本資料是用於自助練習女性化嗓音的實實在在的建議與主意的一個集成,由照鏡族內一組男變女變性人發展而來。

ilyvonne 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()